Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, mức độ chi trả quyền lợi bảo hiểm từ đầu năm đến nay khá cao với hơn 23,9 nghìn tỷ đồng.

Chính sách rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, ước 10 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 84.186 tỷ đồng . Số thu này đã tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.006 tỷ đồng (tăng 8,99%); lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.180 tỷ đồng (tăng 32%).

Đáng chú ý, đến hết tháng 10/2017, đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 236.108 tỷ đồng. Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.337 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 199.771 tỷ đồng.

Theo thống kê, trong 10 tháng các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 23.904 tỷ đồng. Bộ Tài chính đánh giá, các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản đảm bảo được khả năng thanh toán theo chế độ quy định.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm.

Theo (webbaohiem.net)