(BĐT) – Tính đến ngày 30/11/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt ước đạt 220.959 tỷ đồng, tăng 15,67% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Tài chính, trong những tháng đầu năm 2022, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trước tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng với nỗ lực triển khai hàng loạt chính sách của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế và việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm, thị trường bảo hiểm năm 2022 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Cụ thể, theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến ngày 30/11/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt ước đạt 220.959 tỷ đồng, tăng 15,67% so với cùng kỳ năm trước; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước ước khoảng 52.001 tỷ đồng, tăng 22,16% so với cùng kỳ năm trước; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước ước khoảng 52.001 tỷ đồng, tăng 22,16%.

Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 806.855 tỷ đồng, tăng 18,73% so với cùng kỳ năm trước; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 669.671 tỷ đồng, tăng 19,07% so với cùng kỳ năm trước; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 174.213 tỷ đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm trước;

 

Tính đến ngày 30/11/2022, thị trường bảo hiểm có 78 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 26 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tác giả: T.H

Nguồn: baodauthau.vn