Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng trưởng khá, đạt 6,76%. Kinh tế vĩ mô ổn định, xuất khẩu tạo dấu ấn quan trọng, niềm tin người tiêu dùng đạt mức kỷ lục, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm 2017-2019.

Theo Cafef.vn