Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng các chuyên viên nghiệp vụ Bảo hiểm Sức khỏe

Vị trí và số lượng nhân sự tuyển dụng: Chuyên viên nghiệp vụ: 03 người Chuyên viên giải quyết bồi […]

Tuyển dụng các chuyên viên nghiệp vụ Bảo hiểm Sức khỏe

Tuyển dụng các vị trí chuyên viên nghiệp vụ Bảo hiểm Sức khỏe

Vị trí và số lượng nhân sự tuyển dụng: Chuyên viên nghiệp vụ: 03 người Chuyên viên giải quyết bồi […]

Tuyển dụng các vị trí chuyên viên nghiệp vụ Bảo hiểm Sức khỏe

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng cao cấp

  Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên ứng dụng cao cấp Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội. Số […]

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng cao cấp

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên ứng dụng Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội. Số lượng tuyển dụng: […]

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng

Tuyển dụng Phó Trưởng phòng – Phòng Xe cơ giới

Vị trí tuyển dụng: Phó Trưởng phòng – Phòng Xe cơ giới Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội. Số […]

Tuyển dụng Phó Trưởng phòng – Phòng Xe cơ giới


TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?