Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng Phó Trưởng phòng – Phòng Xe cơ giới

Vị trí tuyển dụng: Phó Trưởng phòng – Phòng Xe cơ giới Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội. Số […]

Tuyển dụng Phó Trưởng phòng – Phòng Xe cơ giới

Tuyển dụng Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Tái Bảo hiểm

Vị trí tuyển dụng: Phó Trưởng phòng – Nghiệp vụ Tái bảo hiểm Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội. […]

Tuyển dụng Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Tái Bảo hiểm

Tuyển dụng Chuyên viên nghiệp vụ Tái Bảo hiểm

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên – Nghiệp vụ Tái bảo hiểm Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội. Số […]

Tuyển dụng Chuyên viên nghiệp vụ Tái Bảo hiểm

Tuyển dụng Chuyên viên giám định, bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

  Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thông báo tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên […]

Tuyển dụng Chuyên viên giám định, bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Tuyển dụng Chuyên viên nghiệp vụ bảo hiểm Sức khỏe

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thông báo tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên nghiệp […]

Tuyển dụng Chuyên viên nghiệp vụ bảo hiểm Sức khỏe


TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?