Được sự ủng hộ, phê duyệt của Tổng Công ty và chấp thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 11835/BTC-QLBH, từ ngày 18/11/2022 Công ty Bảo hiểm PJICO Đồng Tháp chuyển sang hoạt động ở trụ sở mới số 210 Ngô Thì Nhậm, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh: Trụ sở Công ty Bảo hiểm PJICO Đồng Tháp, địa chỉ Số 210 Ngô Thì Nhậm, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp).

Công ty Bảo hiểm PJICO Đồng Tháp được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2015. Trải qua hơn 7 năm hoạt động, Công ty đã thiết lập được các mối quan hệ với các khách hàng lớn, các kênh khai thác bán bảo hiểm qua các đại lý, showroom và hiện nay đang triển khai mở rộng khai thác qua mạng lưới các ngân hàng tại khu vực, địa bàn hoạt động, các cơ quan ban ngành tại địa phương.

Năm 2022 mặc dù có sự thay đổi về nhân sự cấp cao và cơ cấu lại hoạt động, nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên đơn vị, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Doanh thu 10 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 67% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 90% kế hoạch kinh doanh cả năm. Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước thời hạn, tạo đà để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo.