Dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ là Bảo Việt nhân thọ, vị trí thứ hai thuộc về Prudential; dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là Bảo hiểm Bảo Việt. vị trí thứ hai thuộc về Bảo hiểm PVI…
Doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường phi nhân thọ 9 tháng đầu năm

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), 9 tháng năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 75.281 tỷ đồng, tăng 22,86% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 30.188 tỷ đồng, tăng 12,29%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 45.093 tỷ đồng, tăng 31,12%.

Bảo hiểm phi nhân thọ: Tổng doanh thu ước đạt 30.188 tỷ đồng

Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho thấy, 9 tháng  năm 2017 tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 30.188 tỷ đồng, tăng 12,29% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đó, dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo hiểm Bảo Việt với doanh thu ước đạt 5.812 tỷ đồng, chiếm 19,25% thị phần. Vị trí thứ hai thuộc về Bảo hiểm PVI với doanh thu ước đạt 5.056 tỷ đồng, chiếm 16,75%  thị phần; Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 2.449 tỷ đồng, chiếm 8,11%  thị phần; PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 2.306 tỷ đồng, chiếm 7,64% thị phần; PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.813 tỷ đồng, chiếm 6,01% thị phần.

Tuy nhiên cũng có một số doanh nghiệp có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2016 là AIG (333 tỷ đồng, giảm 28,64%), AAA (175 tỷ đồng, giảm 18,73%), Chubb (115 tỷ đồng, giảm 9,64%), SGI (19 tỷ đồng, giảm 5,05%)…

Cũng theo Cục QLBH, xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu với tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, ước đạt 9.716 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,18%, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (8.756 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,00%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (4.299 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,24%)…

Về số tiền thực bồi thường của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 9 tháng đầu năm ước là 10.804 tỷ đồng (tỷ lệ thực là 35,79%). Theo đó, 17/30 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 13 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 3 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (80,05%), UIC (59,80%), PJICO (53,17%).

Bảo hiểm nhân thọ: Top 5 không có sự xáo trộn

Cũng theo Cục QLBH, 9 tháng năm 2017, thị trường BH nhân thọ tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững cho thấy nỗ lực của chính DNBH trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm và mạng lưới, thu hút ngày càng nhiều khách tham gia BH. Theo đó, tổng doanh thu phí BH khai thác mới 9 tháng ước đạt 15.340,8 tỷ đồng, tăng 31,72% so với cùng kỳ.

Top 5 DNBH nhân thọ dẫn đầu thị trường chiếm gần 80% thị phần doanh thu khai thác mới. Cụ thể dẫn đầu thị trường là Bảo Việt nhân thọ, chiếm 20,82% thị phần, tiếp theo là Prudential (18,48%), Dai- ichi (15,07%), Manulife (13,85%), AIA (11,44%); vị trí thứ 6 thuộc về Generali  với 5,5% thị phần, tiếp theo là Chubb (4,24%), Hanwha (2,9%), Aviva (1,31%)…

Cũng theo Cục QLBH, số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đến thời điểm hiện nay đạt 6.951.806 hợp đồng, tăng 15,64% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí BH nhân thọ ước đạt 33.227 tỷ đồng, tăng 30,77% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia trong ngành, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ được đánh giá là tiềm năng, vì vậy thời gian tới sẽ có thêm nhiều cái tên mới xuất hiện, theo đó “cuộc chiến” thị phần sẽ gay gắt hơn, điều này đồng nghĩa với việc DNBH sẽ phải chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, ra mắt sản phẩm mới…, và người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn…/.

(Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam)