Nhìn lại hơn 21 năm hình thành, phát triển và nhiệm kỳ IV (2015 – 2020), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam luôn là ngôi nhà chung đoàn kết, tin cậy và là cầu nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và cơ quan quản lý nhà nước, giữa DNBH và khách hàng, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

Đại diện cơ quan quản lý, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Đồng thời, từng bước xây dựng thị trường bảo hiểm (BH) ngày một phát triển vững chắc; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển thị trường BH giai đoạn 2015 – 2020.

Quy mô thị trường ngày càng được mở rộng

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam luôn động viên, khích lệ các DNBH hoạt động, phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển thị trường BH giai đoạn 2015 – 2020. Đến nay, thị trường BH đã có 69 DN bao gồm 31 DNBH phi nhân thọ, 1 chi nhánh DNBH nước ngoài và 18 DNBH nhân thọ, 2 DN tái BH, 17 DN môi giới BH (tăng thêm 2 DNBH phi nhân thọ, 1 DNBH nhân thọ, 4 DN môi giới BH so với năm 2015).  

Doanh thu thị trường BH luôn duy trì ở mức cao, tốc độ tăng trưởng trung bình 5 năm từ 2016 đến 2020 ở mức khoảng 22%, trong đó thị trường BH phi nhân thọ tăng trưởng trung bình 13%, thị trường BH nhân thọ tăng trưởng trung bình 28%.

Có thể thấy, năm 2015, nếu doanh thu phí BH toàn thị trường mới chỉ đạt 70.252 tỷ đồng, trong đó thị trường BH phi nhân thọ đạt 32.142 tỷ đồng, BH nhân thọ đạt 38.110 tỷ đồng thì 11 tháng của năm 2020, tổng doanh thu phí BH toàn thị trường đã tăng hơn gấp đôi, ước đạt 165.781 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí BH lĩnh vực BH phi nhân thọ ước đạt 54.154 tỷ đồng, lĩnh vực BH nhân thọ ước đạt 111.627 tỷ đồng. 

Năng lực tài chính của các DNBH ngày càng phát triển vững mạnh, cụ thể, năm 2015, tổng tài sản các DNBH đạt là 202.558 tỷ đồng, tổng dự phòng nghiệp vụ 119.540 tỷ đồng; 11 tháng của năm 2020, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 542.757 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2015.

Ngành BH tiếp tục là “tấm lá chắn” vững chắc cho nền kinh tế – xã hội. Hàng năm, ngành BH chi trả hàng chục nghìn tỷ đồng tiền bồi thường và quyền lợi BH cho các cá nhân, doanh nghiệp gặp rủi ro, góp phần ổn định ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, ngành BH đã tạo ra nguồn vốn trung và dài hạn đầu tư trở lại nền kinh tế: Năm 2015, các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế 160.466 tỷ đồng. 11 tháng của năm 2020, các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 449.355 tỷ đồng; qua đó tạo công ăn việc làm cho hơn 1 triệu người lao động (bao gồm cán bộ nhân viên và đại lý bảo BH).

Hoạt động môi giới BH cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, với số DN môi giới BH tăng từ 12 DN năm 2015 đến nay là 15 DN; tổng số phí BH thu xếp qua môi giới tăng trưởng đều qua các năm.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020

Trong sự phát triển mạnh mẽ của thị trường BH thời gian qua có đóng góp quan trọng của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ IV (2015 – 2020), có thể thấy với sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, sự đồng lòng quyết tâm của các DNBH hội viên, hiệp hội đã hoàn thành tốt vai trò được giao.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan quản lý tổ chức nhiều hội thảo, khảo sát thực tế, tổng hợp ý kiến phân tích, kiến nghị của các DNBH; gửi văn bản đóng góp ý kiến tư vấn tới các cơ quan hữu quan đối với các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh BH. Nhiều kiến nghị của hiệp hội đã được các cơ quan quản lý ghi nhận và có những điều chỉnh về quy định, chính sách phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh BH.

Đặc biệt, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về BH, về đường lối chính sách của Nhà nước về BH, thông qua các phương tiện thông tin truyền thông. Một điểm mới trong hoạt động tuyên truyền của Hiệp hội trong nhiệm kỳ IV là thực hiện triển khai tuyên truyền theo từng chuyên đề cho từng lĩnh vực; tổ chức thành công giải thưởng báo chí viết về ngành BH hàng năm; tổ chức các buổi trao đổi kiến thức nghiệp vụ BH cho các phóng viên…

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ ngành BH với những nội dung đào tạo đa dạng, phong phú gắn liền với thực tiễn và nhu cầu của ngành BH như: các lớp đào tạo giải quyết tranh chấp hợp đồng BH thông qua cơ quan trọng tài quốc tế; đào tạo cho các cán bộ DNBH hiểm về phòng, chống rửa tiền hoạt động kinh doanh BH; đào tạo về những điểm mới liên quan đến kinh doanh BH được quy định trong Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự… Đồng thời, phối hợp với các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức nước ngoài tổ chức nhiều cuộc hội thảo, đào tạo như: hội thảo BH rủi ro thiên tai, hội thảo BH tài sản công…

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò đại diện cộng đồng DNBH Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là thành viên của Hội đồng Bảo hiểm các nước ASEAN (AIC); đại diện cho các DNBH Việt Nam tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng BH ASEAN.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã xây dựng quan hệ tốt với các Hiệp hội Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ các nước Đông Nam Á và ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ Nhật bản, Hiệp hội Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc, Viện Bảo hiểm Đài Loan… Nhiều tổ chức quốc tế đã phối hợp và tài trợ cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức các cuộc hội thảo, các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn tại Việt Nam và nước ngoài.

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, nhìn lại nhiệm kỳ IV (2015 – 2020), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thị trường BH và nhận được sự tin tưởng của các DNBH cũng như của các cơ quan ban, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các hội viên sẽ tiếp tục đồng hành, cùng nhau góp sức đưa thị trường BH phát triển ngày một vững mạnh.

thoibaotaichinhvietnam.vn