Ngày 25/5/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tiếp tục khai giảng khóa Quản trị kinh doanh quốc tế thứ 2 dành cho Lãnh đạo cấp cao và cán bộ cấp trung gồm một số đơn vị thành viên và các Trưởng/phó phòng ban thuộc Tổng Công ty.

Ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc khai giảng khóa học

Khóa học Quản trị kinh doanh quốc tế là chương trình dành riêng cho đội ngũ cán bộ nguồn, PJICO lựa chọn đối tác đào tạo là Trường Đại học Andrews (Hoa Kỳ) có cơ sở liên kết tại Việt Nam. Andrews được bình chọn là một trong những trường đại học lớn, lâu đời nhất ở khu vực Trung Bắc Mỹ. Trường không chỉ đạt kiểm định “vàng” của giáo dục Mỹ, mà tính thực tiễn của chương trình đào tạo được các tổ chức xếp hạng uy tín khác đánh giá cao. Nội dung đào tạo cho PJICO được Andrews nâng cấp trên chương trình đào tạo nguyên gốc tại Mỹ phù hợp với nền kinh tế Việt Nam.

Lớp học đã trang bị, bổ sung, cập nhật cho học viên các kiến thức về cách mạng 4.0, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, các kỹ năng thương lượng, lãnh đạo, quản trị mục tiêu, lập và thực thi kế hoạch hiệu quả, kỹ năng lãnh đạo bản thân và phát triển năng lực tiềm ẩn, kỹ năng marketing,….

Những năm qua, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn được PJICO quan tâm, chú trọng. Bằng việc xây dựng nội dung chương trình có chọn lọc, bám sát nhu cầu của các phòng/ban, đơn vị, PJICO đã tổ chức được các khóa đào tạo chất lượng, hiệu quả và có tính thực tiễn cao. Cũng trong năm 2019, Công ty đã tổ chức 2 lớp đào tạo Kỹ năng tiếp thị và bán hàng cho gần 200 học viên là cán bộ nhân viên với thời lượng 3 ngày/lớp.

Một số hình ảnh về lớp học được ghi lại dưới đây: