Nhờ quý 1 lãi lớn nên nhìn chung lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của hầu hết các doanh nghiệp ngành bảo hiểm đều tăng so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp ngành bảo hiểm vừa kết thúc quý 2/2021 với nhiều bất ngờ khi phần lớn trong số các doanh nghiệp ngành bảo hiểm trên sàn đều có lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ

“Ông lớn” Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vẫn ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh quý 2 đạt 9.514 tỷ đồng, tăng gần 16% so với quý 2 năm ngoái, trong đó riêng doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 9.300 tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ). Trừ chi phí, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi dương 182 tỷ đồng, trong khi quý 2 năm ngoái âm 471 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm khoảng 450 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 324 tỷ đồng là những tác động chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm đến 18,24% so với cùng kỳ, còn 443 tỷ đồng.

Nhờ quý 1 lãi lớn nên tính chung 6 tháng đầu năm 2021 Bảo Việt vẫn lãi sau thuế 942 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020. Bảo Việt cũng cho biết, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng diễn biến tích cực trong 6 tháng đầu năm góp phần vào sự tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty.

KQKD ngành bảo hiểm quý 2/2021: Nhiều doanh nghiệp báo lãi giảm sút so với cùng kỳ, điểm sáng vẫn có những doanh nghiệp lợi nhuận tăng gấp rưỡi - Ảnh 1.

PVI cũng ghi nhận doanh thu quý 2 tăng hơn 8% so với cùng kỳ nhưng không có khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư gần 110 tỷ đồng như cùng kỳ nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2 vẫn giảm sút 23,7% xuống còn 273 tỷ đồng.

Cũng nhờ quý 1 lãi lớn nên tính chung 6 tháng đầu năm 2021 PVI vẫn báo lãi sau thuế 462 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với nửa đầu năm 2020.

Những doanh nghiệp công bố lãi sau thuế quý 2 giảm sút mạnh so với cùng kỳ còn có thể kể đến như Tổng CTCP Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare – VNR) với lợi nhuận giảm sút đến 30%. Tuy vậy nhờ quý 1 lãi lớn, nên 6 tháng đầu năm 2021 Vinare vẫn lãi sau thuế 181 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

KQKD ngành bảo hiểm quý 2/2021: Nhiều doanh nghiệp báo lãi giảm sút so với cùng kỳ, điểm sáng vẫn có những doanh nghiệp lợi nhuận tăng gấp rưỡi - Ảnh 2.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) công bố lợi nhuận quý 2 giảm đến 59% so với cùng kỳ, còn chưa đến 29 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Long (BLI) báo lãi quý 2 giảm sút gần 37% xuống còn 22 tỷ đồng. Tái bảo hiểm PVI (PRE) cũng ghi nhận lợi nhuận quý 2 giảm hơn 13%, xuống còn 32,4 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) được xem là có lãi đi ngang với xấp xỉ 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong quý 2. Trong khi đó doanh nghiệp ngành bảo hiểm có lợi nhuận quý 2 giảm mạnh nhất so với cùng kỳ là Bảo hiểm Hàng không (AIC) với số lãi sau thuế ghi nhận chưa đến 2 tỷ đồng (giảm 96% so với cùng kỳ).

KQKD ngành bảo hiểm quý 2/2021: Nhiều doanh nghiệp báo lãi giảm sút so với cùng kỳ, điểm sáng vẫn có những doanh nghiệp lợi nhuận tăng gấp rưỡi - Ảnh 3.

Cũng nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ

Bên cạnh những doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận quý 2 giảm sút, thì cũng không ít các doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng trưởng trong quý 2. Trong đó điển hình là 2 doanh nghiệp lãi tăng hơn gấp rưỡi cùng kỳ.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico – mã chứng khoán PGI) báo lãi quý 2 đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với quý 2 năm ngoái. Pjico cho biết, lợi nhuận quý 2 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh giảm khi công ty trích dự phòng phí theo quy định.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 Pjico báo lãi trước thuế 202 tỷ đồng, vừa vặn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế 163 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ.

KQKD ngành bảo hiểm quý 2/2021: Nhiều doanh nghiệp báo lãi giảm sút so với cùng kỳ, điểm sáng vẫn có những doanh nghiệp lợi nhuận tăng gấp rưỡi - Ảnh 4.

Bảo hiểm Quân đội (MIG) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 đạt 79 tỷ đồng, tăng trưởng gần 54% so với cùng kỳ. Tổng LNST 6 tháng đầu năm 2021 đạt 116 tỷ đồng, tăng 44% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái.

Những doanh nghiệp ngành bảo hiểm có lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ còn có Bảo hiểm ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIC), Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI).

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

Tuy lợi nhuận quý 2 giảm sút, nhưng nhờ lãi sau thuế quý 1/2021 của phần lớn các doanh nghiệp này đều tăng mạnh so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của hầu hết các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bảo hiểm vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020.

KQKD ngành bảo hiểm quý 2/2021: Nhiều doanh nghiệp báo lãi giảm sút so với cùng kỳ, điểm sáng vẫn có những doanh nghiệp lợi nhuận tăng gấp rưỡi - Ảnh 5.
Theo Cafef.vn