Sáng ngày 20/04/2018, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, định hướng kinh doanh năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi tăng cổ tức cho cổ đông…

Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng gần 25%

Ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc PJICO cho biết bất chấp những thách thức của nền kinh tế cũng như thị trường bảo hiểm, năm 2017, Tổng công ty vẫn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh, đặc biệt lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ấn tượng gần 25%, hoàn thành 111,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2017, đạt 156,35 tỷ đồng.

Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp PJICO kiên định với định hướng kinh doanh bền vững, an toàn và hiệu quả. Kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm qua tiếp tục cho thấy sự đúng đắn của định hướng này.

Ông Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Theo Chủ tịch HĐQT PJICO – ông Đinh Thái Hương cho biết, năm 2017 cũng là năm thứ 4 PJICO hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao, trong đó đảm bảo chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 12% (tăng 20% so với mức kế hoạch tối thiểu mà ĐHĐCĐ đề ra). Đây tiếp tục là bước đệm để PJICO đạt những bước tiến vững chắc trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tận dụng lợi thế từ cổ đông chiến lược nước ngoài Samsung

Cũng trong năm 2017, PJICO đã hoàn tất việc lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài đứng vị trí số 1 về bảo hiểm – Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI) với tỷ lệ sở hữu 20% cổ phần của PJICO. Ngay sau khi SFMI trở thành cổ đông, HĐQT PJICO đã thành lập Ban điều phối và Ban chỉ đạo triển khai công tác hỗ trợ với SFMI theo Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các bên trong các lĩnh vực như kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, đào tạo… Ngoài ra, việc bầu bổ sung đại diện SFMI vào Ban HĐQT cũng giúp PJICO nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Từ ngày 20/4/2018, ông Kim Chang Soo – Trưởng phòng Quản lý Toàn Cầu SFMI chính thức đảm nhận vị trí thành viên HĐQT PJICO.

Ông Kim Chang Soo – Trưởng phòng Quản lý Toàn Cầu SFMI chính thức đảm nhận vị trí thành viên HĐQT PJICO từ ngày 20/4/2018

Ông Hải cũng cho biết, năm 2018, PJICO sẽ phát huy, tận dụng cam kết hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược như triển khai các thỏa thuận đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm; phát triển các kênh bán lẻ cho thị trường người Hàn Quốc tại Việt Nam; phối hợp với SFMI đẩy mạnh khai thác bán bảo hiểm online, bancassurance thông qua internet banking và mobile banking của các ngân hàng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ giải pháp công nghệ

Năm 2018, PJICO tiếp tục kiên định mục tiêu doanh thu tăng trưởng hợp lý, tốc độ gia tăng lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng doanh thu và không ngừng tăng cường năng lực tài chính. Cụ thể, PJICO đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc là 2.625 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5% so với doanh thu phí bảo hiểm gốc thực hiện năm 2017; tổng lợi nhuận trước thuế 171,353 tỷ đồng, chia cổ tức tối thiểu 12%.

Để đạt những mục tiêu trên, năm 2018, PJICO sẽ tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh bảo hiểm; phương án tái bảo hiểm hiệu quả; lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu và hoàn thiện hệ thống nhân sự.

Trong đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh trong thời đại công nghệ của cuộc cách mạng 4.0, quý II/2018, PJICO sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành triệt để, toàn diện các giải pháp công nghệ như chương trình phần mềm quản lý nghiệp vụ Premia cho tất cả các phân hệ nghiệp vụ, tích hợp thành công với phần mềm kế toán, các phần mềm bổ trợ về quản lý nhân sự, tiền lương, tái bảo hiểm, bảo lãnh viện phí,… tiến tới nâng cấp các chương trình công nghệ này lên phiên bản cao hơn để đáp ứng nhu cầu và xu hướng của thị trường.

Cùng với đó, PJICO sẽ tận dụng các ứng dụng phần mềm hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược để trợ giúp công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý nhân sự, phòng chống trục lợi, hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ mã QR, thanh toán qua thiết bị di động thông minh vào các quy trình khai thác giúp đơn giản hóa thủ tục, phòng chống trục lợi và nâng cao giá trị cho khách hàng.