Loạt doanh nghiệp khác có lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng mạnh

Quán quân về tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2021 so với cùng kỳ thuộc về PGI của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex. Lợi nhuận sau thuế quý 3 công ty đạt hơn 97 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Tuy vậy, số lãi này lại thấp hơn lợi nhuận đạt được trong quý 2/2021 (105,970 tỷ đồng).

Nguyên nhân là do doanh thu phí bảo hiểm gốc quý 3 của PGI giảm 25% so với cùng kỳ, còn gần 628 tỷ đồng tuy nhiên doanh thu phí bảo hiểm chỉ giảm nhẹ 3%, còn 781 tỷ đồng, nhờ hoàn nhập dự phòng hơn 113 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm. Theo đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PGI giảm 6% so với cùng kỳ, đạt hơn 623 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PGI đạt gần 181 tỷ đồng, tăng 56% so cùng kỳ nhờ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh 20%, còn hơn gần 443 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư tài chính, với doanh thu gần 28 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ nên lợi nhuận tăng 80%, lên gần 24 tỷ đồng.

KQKD quý 3 Ông lớn ngành bảo hiểm gây thấy vọng

Loạt doanh nghiệp khác có lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng mạnh có thể điểm danh như Bảo hiểm Bưu điện (PTI) báo lãi ròng quý 3 gấp 2,3 lần cùng kỳ hay BIC với mức lãi 9 tháng đạt gần 283 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ. 

Quý 3, BIC có doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 482 tỷ đồng, đứng yên so cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng chi phí bồi thường bảo hiểm giảm mạnh 33%, dẫn đến tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm 15%, còn gần 313 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận gộp tăng 52%, đạt hơn 169 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 23% lên 35%.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính có lợi nhuận hơn 68 tỷ đồng, giảm 7% so cùng kỳ, do doanh nghiệp không còn hoàn nhập dự phòng chi phí tài chính như cùng kỳ năm trước mà phát sinh chi phí gần 8 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI trong quý 3 khá bình lặng với lợi nhuận gộp tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ, lên hơn 199 tỷ đồng nhờ chi phí giảm trong khi doanh thu thuần đi ngang.

Hoạt động tài chính có lợi nhuận giảm mạnh đến 32% so với cùng kỳ, còn hơn 35 tỷ đồng, do trong kỳ PTI không còn khoản hoàn nhập gần 7 tỷ đồng chi phí tài chính cộng thêm doanh thu giảm 10%. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của PTI giảm 31% so với cùng kỳ, còn hơn 112 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm không quá nổi bật và hoạt động tài chính có lợi nhuận giảm nhưng nhờ chi phí quản lý giảm mạnh, lãi ròng của PTI vẫn gấp 2,3 lần cùng kỳ, đạt hơn 105 tỷ đồng.

KQKD quý 3 Ông lớn ngành bảo hiểm gây thấy vọng

Bảo Việt (BVH), Bảo Minh (BMI) lợi nhuận sa sút

Trong khi loạt doanh nghiệp trong ngành có lợi nhuận tăng trưởng, thì nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận quý 3 giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể như là Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR), Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) hay như ông lớn Bảo Việt (BVH) dù thoát lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm, lãi ròng BVH vẫn đi lùi trong quý 3.

Quý 3, doanh thu phí bảo hiểm gốc của BVH giảm gần 400 tỷ đồng so cùng kỳ, tương đương 4%, còn gần 9,279 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ phí nhượng tái bảo hiểm giảm 22% so cùng kỳ, còn hơn 849 tỷ đồng, nên doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhích nhẹ 3%, lên gần 8,985 tỷ đồng

Trong khi đó, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm không còn vượt mặt doanh thu như cùng kỳ nên BVH đã có lãi gộp kinh doanh bảo hiểm gần 293 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận ròng của BVH vẫn đi lùi 8% so cùng kỳ, còn hơn 423 tỷ đồng. Nguyên nhân do lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 5%, còn 1,825 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng (538 tỷ đồng) và chi phí quản lý (1,078 tỷ đồng) lần lượt tăng 8% và 27% so cùng kỳ.

Một cái tên đáng chú ý khác, quý 3 năm nay, doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Minh (BMI) giảm 10% so với cùng kỳ, còn gần 995 tỷ đồng nên doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ 7%, đạt gần 842 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm chậm hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp của Công ty giảm đến 47% so với cùng kỳ, đạt hơn 29 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 54 tỷ đồng do chi phí tăng 10% so với cùng kỳ và doanh thu giảm 9%. Mặt khác, hoạt động kinh doanh bất động sản có lợi nhuận không đáng kể và cũng giảm 42% so với cùng kỳ. Do vậy, lợi nhuận ròng của BMI gần giảm 22% so với cùng kỳ, còn hơn 52 tỷ đồng.

Đối với, Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm trong quý 3 của VNR vẫn tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, đạt 391 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 29%, lên hơn 554 tỷ đồng.

Dù vậy, VNR có lợi nhuận gộp chỉ tăng 8% so cùng kỳ, lên gần 27 tỷ đồng, do chi phí bồi thường bảo hiểm tăng 10% và chi phí khác tăng 49% khiến chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh hơn doanh thu (tăng 34%).

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính có lợi nhuận giảm 24%, còn hơn 100 tỷ đồng và lợi nhuận hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư giảm 31%, còn gần 1 tỷ đồng.

Có thể thấy, dù lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tăng nhẹ, trong khi lợi nhuận hoạt động tài chính và kinh doanh bất động sản đầu tư đều giảm là nguyên nhân khiến lợi nhuận ròng của VNR giảm 19% so cùng kỳ, còn hơn 94 tỷ đồng.

Theo Thuongtruong.com.vn