Ngày 01/04, Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đã phối hợp với Ngân hàng VP Bank tổ chức chi trả bồi thường số tiền 01 tỷ đồng “Bảo hiểm sinh mạng cho người vay” cho gia đình khách hàng Vũ Thị Ngoãn tại trụ sở ngân hàng VPBank.

Bà Vũ Thị Ngoãn tham gia Bảo hiểm sinh mạng cho người vay tại Trung tâm Thế Chấp Vùng 1 – NH VPbank với thời hạn vay từ 31/8/2020 đến 31/8/2022 (thời hạn bảo hiểm tương ứng với thời gian vay). Đến tháng 10/2020 bà Ngoãn tử vong do bệnh.

Ngay khi nhận được hồ sơ bồi thường từ gia đình bà Ngoãn, Công ty Bảo hiểm PJICO Thăng Long – đơn vị trực tiếp cấp đơn bảo hiểm đã gửi lời chia sẻ tới gia đình khách hàng, đồng thời, gấp rút phối hợp với người thân bà Ngoãn và VP Bank thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bảo hiểm theo quy định.

Tổng số tiền chi trả cho gia đình bà Ngoãn là 01 tỷ đồng. Theo đó, PJICO thay mặt gia đình khách hàng thanh toán cho VPBank số tiền tương đương 01 tỷ đồng (trừ đi số tiền gia đình bà Ngoãn đã trả nợ cho ngân hàng trước đó).

Bảo hiểm sinh mạng cho người vay được PJICO triển khai từ năm 2011, tính đến nay đã có hàng ngàn khách hàng tham gia nhằm an tâm vay vốn từ ngân hàng. Cùng với việc đồng hành với gia đình bà Vũ Thị Ngoãn, PJICO cũng đã có những chia sẻ khó khăn, chi trả bảo hiểm cho nhiều khách hàng khác.