Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngã Tư Sở về việc vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tích cực ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid, Tổng công ty PJICO đã có đóng góp cho Quỹ của Phường với số tiền 20 triệu đồng. Với hành động này, PJICO mong muốn được cùng chung tay chia sẻ khó khăn, hỗ trợ thêm nguồn lực để kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

    Trước đó, cán bộ công nhân viên, người lao động PJICO cũng đã đóng góp ủng hộ Quỹ Vaccine của Chính phủ với số tiền 500 triệu đồng, cũng như có nhiều hoạt động ủng hộ, giúp đỡ các bác sĩ tuyến đầu chống dịch trong thời gian qua.

    PJICO tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ, nhanh chóng của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Y Tế, cùng với sự đồng lòng của các tổ chức xã hội, của các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trên cả nước, Việt Nam chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch.