Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phát động phong trào quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19, ngày 10/06/2021, Tổng Công ty PJICO đã chuyển số tiền 500 triệu đồng đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 này.

Số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ do toàn thể CBCNV PJICO đóng góp và một phần được Tổng Công ty trích thêm nguồn từ quỹ an sinh xã hội.

Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để vận động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Là doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, PJICO luôn sẵn sàng đồng lòng, chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước phòng, chống dịch bệnh. PJICO mong muốn số tiền đóng góp có thể giúp xây dựng Quỹ đủ nguồn lực tiếp cận, mua vắc xin tiêm phòng cho người dân để hình thành miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh, kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển.

Từ đầu năm 2021, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, PJICO đã có nhiều chương trình thiết thực để đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền các địa phương và người dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh, cụ thể PJICO đã ủng hộ các các địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Hải Dương, tổng số tiền 250 triệu đồng.