Ngày 09/7/2021, danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2021 đã được công bố trên các phương tiện truyền thông, trong đó, Tổng Công ty PJICO đứng thứ 4 trong Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2021.

Bảng xếp hạng được nghiên cứu, thực hiện bởi Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report). Kết quả cho thấy PJICO duy trì thứ hạng Top 4 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín từ năm 2020, và luôn đứng Top đầu danh sách trong 6 năm liên tiếp danh hiệu được công bố.

Theo Vietnam Report, uy tín của các công ty bảo hiểm được lượng hóa một cách khách quan, độc lập, căn cứ theo kết quả năng lực tài chính doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông theo phương pháp Media coding, và thực hiện khảo sát đối tượng nghiên cứu, các bên liên quan. Cụ thể, các chỉ số năm 2020 của PJICO về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, độ nhận biết, sự hài lòng của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ cùng với uy tín PJICO trên truyền thông đã được đưa ra mã hóa…

Về tình hình kinh doanh năm 2020 của PJICO, mặc dù thị trường bảo hiểm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng lại là năm PJICO có kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay với tổng doanh thu đạt 4.146 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với 2019; doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.498 tỷ đồng, tăng 14,6%, lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 8%.

Kết thúc 05 tháng đầu năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của PJICO khá khả quan. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.350 tỷ đồng, hoàn thành 41,4 % kế hoạch HĐQT giao. Một số mảng nghiệp vụ duy trì mức tăng trưởng tốt so với thị trường như Bảo hiểm Kỹ thuật tăng trưởng 51% so với cùng kỳ, Bảo hiểm Hàng hóa tăng trưởng 40%, Bảo hiểm Cháy nổ mọi rủi ro tài sản tăng tưởng 30%, Bảo hiểm hỗn hợp tăng trưởng 24%…

Trong năm, PJICO tiếp tục triển khai quyết liệt giải pháp phát triển, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, cải tiến chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh cũng như mở rộng thị trường và kênh phân phối.