Ngày 19/10/2022, tại Tỉnh Quảng Trị, Tổng Công ty PJICO được Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị vinh danh có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 – 2022.

Đại diện Lãnh đạo PJICO, ông Lê Thanh Đạt – Phó Tổng Giám đốc nhận bằng khen từ Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị

Trong năm 2022, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), PJICO đã thăm và ủng hộ bằng tiền trị giá 01 tỷ đồng cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị để thực hiện trách nhiệm xây dựng 20 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị.

Bằng khen từ Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị vinh danh TCty PJICO

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, PJICO mong muốn bằng những hành động thiết thực này sẽ góp một phần nhỏ bé công sức, vật chất để động viên tinh thần các hộ nghèo, hộ có công với cách mạng trên đất nước Việt Nam nói chung và tại tỉnh Quảng Trị nói riêng.