Ngày 01/12/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) vinh dự được vinh danh trong 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022 (TOP50). Đây là bảng xếp hạng uy tín do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện.

Ông Trần Nam Phong – Giám đốc PJICO Bến Thành đại diện Tổng Công ty PJICO nhận kỷ niệm chương Top50

TOP50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là một bảng xếp hạng giá trị và uy tín thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Có tên trong bảng xếp hạng, PJICO cùng các doanh nghiệp khác đã chứng minh kết quả kinh doanh liên tiếp trong 3 năm, trong đó, các chỉ số tăng trưởng như doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu được xem xét, đánh giá nghiêm ngặt. Kết quả đo lường đã đánh giá khách quan năng lực quản trị, ghi nhận sự phát triển của các doanh nghiệp Việt.

Cũng mới đây, PJICO tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đánh giá, xếp hạng Năng lực tài chính, Năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức Tốt, triển vọng của cả hai chỉ tiêu ổn định.

Kết quả xếp hạng từ A.M.Best đã đánh giá sức mạnh năng lực tài chính của PJICO ở mức cao so với các doanh nghiệp bảo hiểm tại thị trường Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh được duy trì và phát triển bền vững trong nhiều năm qua.

Tính đến hết tháng 10/2022, doanh thu lũy kế của PJICO đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 200 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch 2022.