“Màu xanh” tăng trưởng đã trở lại với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV), trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 94.484 tỷ đồng, tăng trưởng 14,23% so với cùng kỳ 2021, trong đó doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.252 tỷ đồng, tăng 12,4%. Hòa chung vào tốc độ tăng trưởng trở lại của cả thị trường, doanh thu lũy kế 6 tháng 2022 của Tổng công ty PJICO cũng đạt 1.877,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2021 và hoàn thành 51% kế hoạch HĐQT giao.

Tổng Giám đốc PJICO – Bà Nguyễn Thị Hương Giang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022

Doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch

Nửa đầu năm 2022, Tổng Công ty về cơ bản đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thành kế hoạch về quản trị điều hành.

Các nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng và là thế mạnh của PJICO đều có doanh thu hoàn thành kế hoạch. Cụ thể, 06 tháng đầu năm 2022, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 754,470 tỷ đồng, hoàn thành 51,6% kế hoạch và tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu nghiệp vụ Hàng hải đạt 388,103 tỷ đồng, hoàn thành 66,7% kế hoạch năm và tăng trưởng 36,7% so với cùng kỳ. Năm 2022, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện chính sách khai thác có chọn lọc các tàu tham gia bảo hiểm, cơ bản đàm phán tái tục thành công hầu hết các đội tàu, chủ tàu lớn theo hướng giữ nguyên tổng phí như 2021 hoặc tăng phí phù hợp tùy từng đội tàu, khách hàng. Doanh thu nghiệp vụ Cháy nổ, Tài sản, Hỗn hợp và Hàng không đạt 511,73 tỷ đồng, hoàn thành 54,3% kế hoạch giao cả năm và tăng trưởng 16,6% so với cùng kỳ 2021.

Không những tăng trưởng về doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 của PJICO cũng vượt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt 150,7 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch cả năm.

Chủ tịch HĐQT PJICO – Ông Trần Ngọc Năm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hoàn thành việc tăng vốn để tăng sức cạnh tranh

Không chỉ nỗ lực thúc đẩy doanh thu phí các nghiệp vụ quan trọng tăng trưởng trở lại, ngay từ đầu năm 2022, PJICO cũng đã hoàn thành thủ tục mở Room sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài từ mức 49% lên mức 100% (theo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 21/01/2022).

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với đó, kế hoạch tăng vốn lên từ 887 tỷ đồng lên 1.108 tỷ đồng đã được Bộ Tài Chính cấp Giấy phép điều chỉnh vào ngày 8/6/2022. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp tăng cường năng lực tài chính và tăng sức mạnh cạnh tranh hiện tại của PJICO khi tham gia các dự án đấu thầu lớn trên thị trường.

Theo Ban Lãnh đạo PJICO, nhìn chung, năm 2022 được dự báo sẽ là năm hồi phục và tăng tốc kinh doanh của ngành bảo hiểm, đặc biệt là mảng bảo hiểm phi nhân thọ. Trong nửa cuối năm 2022, PJICO sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực toàn diện nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

Theo đó, PJICO sẽ tiếp tục thực hiện cơ cấu lại sản phẩm chủ lực, xây dựng và ban hành biểu phí, hướng dẫn nghiệp vụ mới trong năm 2022 tập trung vào sản phẩm hiệu quả, có khả năng cạnh tranh tốt.

Để duy trì kết quả xếp hạng tín nhiệm B++ cho năm 2022, PJICO sẽ rà soát lại tất cả các khuyến nghị, khuyến cáo của A.M.Best để hoàn thiện dữ liệu, thông tin, báo cáo quản trị phục vụ yêu cầu xếp hạng tín nhiệm Quốc tế.

Ngoài ra, trong Qúy III/2022, PJICO chuẩn bị Golive dự án nâng cấp Premia với giao diện thân thiện và những tính năng mới, phần mềm Premia sau khi nâng cấp sẽ đem lại nhiều tiện ích cho người dùng và nâng cao chất lượng cho công tác quản trị kinh doanh cũng như quản trị hệ thống của PJICO trong giai đoạn tới.