Ngày 07/04/2022, tại Trụ sở Tổng Công ty PJICO, Cục thuế Thành phố Hà Nội có buổi làm việc với PJICO đánh giá tình hình triển khai nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng – đại diện Phòng Thanh tra Kiểm tra số 8 – Cục thuế TP. Hà Nội trao và đại diện PJICO – Ông Vương Quốc Hưng – Kế toán trưởng tiếp nhận Giấy khen 

Tại buổi làm việc, thừa Ủy quyền của Tổng cục Thuế, đại diện Phòng Thanh tra Kiểm tra số 8 – Cục thuế TP. Hà Nội đã trao Giấy khen cho PJICO – Doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

PJICO được đánh giá là một trong những doanh nghiệp đóng góp nguồn thu quan trọng cho NSNN, luôn tuân thủ tốt chính sách pháp luật thuế, chưa để xảy ra tình trạng chậm nộp thuế hoặc nợ thuế.

Về phía PJICO, Ông Vương Quốc Hưng – Kế toán trưởng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Cục thuế, các Phòng ban chuyên môn đã tạo điều kiện, giúp đỡ PJICO kịp thời tiếp cận những thông tin, hướng dẫn trong quá trình triển khai nghiệp vụ thuế. Trong nhiều năm qua, PJICO luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và các chính sách, pháp luật thuế khác.

Đại diện PJICO cam kết PJICO sẽ tiếp tục chấp hành, tuân thủ chính sách, chế độ thuế của Nhà nước theo quy định.