HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 10 – 12% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 250 tỷ đồng, cổ tức 12%.

PJICO (PGI) đặt mục tiêu lợi nhuận đạt tối thiểu 250 tỷ đồng cho năm 2022

Năm 2021, PJICO đạt tổng doanh thu hoạt động kinh doanh ở mức 3.833 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 3.231 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt 350 tỷ đồng, hoàn thành 173% kế hoạch và tăng trưởng gấp 1,6 lần so với 2020. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của trong hơn 26 năm hoạt động.

Năm 2021 mặc dù tăng trưởng doanh thu chậm lại, nhưng cũng như một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác, lợi nhuận của PJICO vẫn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cải thiện, tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp trong 2021 đều ở mức thấp chưa từng có do không có/hoãn yêu cầu bồi thường trong giai đoạn giãn cách xã hội….

Với kế hoạch được giao năm 2022, PJICO định hướng sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh một cách mạnh mẽ trên cơ sở tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả, tập trung phát triển, ứng dụng và chuyển đổi công nghệ số hóa vào các quy trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tạo nền tảng, khởi đầu vững chắc cho một giai đoạn mới.

Trước đó, cuối tháng 1/2022, PJICO đã nhận được văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PJICO tăng lên mức 100%, từ mức 49% hiện tại. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài không còn gặp hạn chế về room ngoại khi đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ này.

Kế hoạch nới room ngoại lên tối đa đã được thông qua từ cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PJICO. Lãnh đạo Công ty khi đó cho biết, mục đích nới room là nhằm tăng cường tính thanh khoản của cổ phiếu PGI, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư.

Hãng bảo hiểm này đang có 3 cổ đông lớn gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với tỷ lệ sở hữu 40,95% vốn, Vietcombank sở hữu 8,03% và Samsung Fire & Marine Insurance sở hữu 20%.

Theo Tinnhanhchungkhoan.vn