Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, mã chứng khoán PGI – sàn HOSE) mới công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Pjico dự kiến phát hành gần 22,18 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 221,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Tính đến 30/6/2021, Pjico còn gần 190 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra Công ty còn 74 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bắt buộc, 78 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 359 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Đồng thời, ngày 15/10 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021. Thời hạn cuối nhận phiếu trả lời vào ngày 1/11/2021.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12% trong đó 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Theo kế hoạch điều chỉnh, Pjico sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tính theo số cổ phần sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu PGI giảm 0,4% xuống mức 27.200 đồng/CP.

Theo Tinnhanhchungkhoan.vn