Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2021. 

HĐQT Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, mã CK: PGI) vừa trình phương án về việc phát hành cổ phiếu thưởng trong ĐHĐCĐ bất thường 2021 để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 22,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện 25% để thưởng cho cổ đông hiện hữu. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, thời điểm thực hiện quý IV hoặc quý I/2022. Sau khi thực hiện xong phương án phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 887 tỷ đồng lên 1.109 tỷ đồng.

Lãnh đạo Pjico cho biết tính đến cuối 2020, đơn vị đứng trong top 5 về thị phần doanh thu nhưng vốn điều lệ dưới mốc 1.000 tỷ đồng và chỉ đứng thứ 8, thấp hơn nhiều so với quy mô doanh thu hiện tại.

Việc tăng vốn giúp doanh nghiệp tăng năng lực tài chính và sức mạnh tranh tranh khi tham gia các dự án đấu thầu lớn trên thị trường. Đồng thời, việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng nhằm thực hiện hóa khoản thặng dư cho cổ đông hiện hữu sau thương vụ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho SFMI năm 2017.

Ngoài ra, HĐQT điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức 2021 từ 5% tiền mặt và 7% cổ phiếu thành 5% bằng tiền mặt do đã tiến hành thưởng cổ phiếu 25% theo phương án trên.

Kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm tăng 9,5% lên 2.188 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính tăng 40% lên 63 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm 3,5% xuống 1.617 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ đồng, tăng 91%. Doanh nghiệp vượt 59% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Lãnh đạo doanh nghiệp ước lợi nhuận năm 2020 có thể đạt 280-290 tỷ đồng, mức lợi nhuận cao nhất trong 25 năm hoạt động.

Tại thời điểm cuối quý III, Pjico có 287 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 359 tỷ thặng dư vốn cổ phần, 74 tỷ quỹ dự trữ bắt buộc và 78 tỷ quỹ đầu tư phát triển.

Cổ phiếu PGI chốt phiên ngày 11/11 có giá 30.300 đồng/cp, tăng 53% trong 4 tháng qua.

Theo Doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu dvt.vn