Nhằm triển khai, áp dụng triệt để hệ thống phần mềm Premia trên toàn hệ thống các nghiệp vụ, Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đã tổ  chức khóa tập huấn, đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm Sức khỏe trên phần mềm Premia.

Khóa tập huấn kéo dài 04 ngày, từ ngày 06 đến ngày 09/06/2017 tại Asean Resort, Thạch Thất, Hà Nội với sự tham gia của 93 học viên của 29 đơn vị thành viên trực thuộc khu vực từ Huế trở ra phía Bắc và văn phòng Tổng công ty.

Ảnh 3

Học viên khóa đào tạo

Với sự giảng dạy nhiệt tình của các giảng viên là Lãnh đạo, chuyên viên giỏi phòng Bảo hiểm Sức khỏe, phòng Công nghệ thông tin Tổng công ty, các học viên đã được trau dồi, củng cố, bổ sung kiến thức về nhập đơn, bồi thường, nhập liệu trên phần mềm Premia, các biện pháp phòng chống trục lợi trong giám định, bồi thường và giải đáp các thắc mắc trong Bảo hiểm con người.

Ngoài đào tạo chuyên môn, các học viên có cơ hội giao lưu, tăng cường tình đoàn kết bằng hoạt động ngoại khóa Teambuilding và chương trình Gala Dinner vô cùng sôi nổi và vui vẻ.

Ảnh 1

Hoạt động ngoại khóa Teambuilding

Khóa tập huấn nghiệp vụ Bảo hiểm sức khỏe trên phần mềm Premia nằm trong chuỗi các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo hiểm, nhằm nâng cao chất lương dịch vụ của PJICO. Dự kiến, khóa đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm sức khỏe trên phần mềm Premia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 16/06/2017.