Trong 2 ngày từ ngày 14 đến 16/9/2017, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) PJICO đã tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ kế toán năm 2017. Tham dự có đại diện Tổng cục Thuế, đại diện BLĐ Tcty và trên 60 học viên là cán bộ làm công tác tài chính kế toán trong toàn hệ thống.

PJICO tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tài chính kế toán 2017

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu và phổ biến 5 chuyên đề: Quản lý tài chính mới; Áp dụng quy chế tài chính vào việc thực hiện kế hoạch chi phí, kiểm soát chi phí tại đơn vị; Sai sót trong công tác hạch toán kế toán, quyết toán nguồn chi phí rủi ro cùng các giải pháp; Kiểm soát và soát xét chứng từ chi phí bồi thường; Phổ biến nghị định 206/2013/ NĐ – CP và những tồn tại trong công tác quản lý nợ…Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng dành thời gian để các học viên thảo luận về chủ đề quyết toán chi phí; kiểm soát, soát xét chứng từ chi phí bồi thường cũng như giải đáp thắc mắc những thay đổi của chính sách thuế 2016 và hóa đơn điện tử….

Học viên toàn hệ thống tham gia buổi tập huấn

Thông qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật các văn bản tài chính mới, từ đó áp dụng có  hiệu quả vào công tác sử dụng, quản lý ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng Công ty.

 Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã cùng nhau tham dự buổi tiệc Gala Diner cùng nhiều hoạt động tập thể bổ ích khác.