Ông Lê Thanh Đạt  – Phó Tổng giám đốc PJICO vừa có buổi tham dự hội nghị CEO phi nhân thọ lần thứ 15 do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) tổ chức tại Đà Nẵng trong 2 ngày 27 – 28/7/2017. Cùng dự có sự hiện diện của đại diện Cục quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính; lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh SGI là hội viên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Hội nghị CEO phi nhân thọ lần thứ 15

Hội nghị lần này tập trung đánh giá tóm tắt thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CEO lần thứ 14 và chương trình hoạt động Hội nghị thường niên đề ra. Trên cơ sở đó đã dành thời gian thảo luận xây dựng cơ chế tài chính của công ty bảo hiểm phi nhân thọ; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị về việc  thực hiện nghị định của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; thi hành Luật kinh doanh, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm… từ đó đề xuất kiến nghị các ban chuyên trách.

Hội nghị CEO phi nhân thọ lần thứ 15 là dịp để đánh giá thực chất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, đồng thời đưa giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh trong giai đoạn tới.