Ngày 28/07/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO tổ chức buổi lễ công bố quyết định thành lập phòng bảo hiểm Hàng hải kể từ ngày 01/08/2020.

Ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc Tổng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Văn Thảo – tân Trưởng phòng Bảo hiểm Hảng hải

Lễ công bố được tổ chức với sự tham dự của ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ Tổng Công ty.

Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng bảo hiểm Hàng hóa và phòng bảo hiểm Tàu thủy, ông Bùi Văn Thảo trước đây là Trưởng phòng bảo hiểm Hàng hóa, nay giữ chức vụ Trưởng phòng bảo hiểm Hàng hải.

Tại buổi lễ, ông Đào Nam Hải phát biểu giao nhiệm vụ cho phòng bảo hiểm Hàng hải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động khai thác, kinh doanh, quản lý nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa, tàu thủy của Tổng Công ty. Trên nền tảng nhân sự sẵn có chuyên môn, kinh nghiệm tại hai mảng nghiệp vụ này, Tổng Giám đốc thể hiện mong muốn phòng sẽ phát huy kết quả đạt được ở hai nghiệp vụ trong thời gian qua và kỳ vọng phòng sẽ hoàn thành vượt mức doanh thu kế hoạch năm 2020, khẳng định vị thế PJICO ở các lĩnh vực này trên thị trường.

Khép lại buổi lễ, ông Bùi Văn Thảo – tân Trưởng phòng Bảo hiểm Hảng hải phát biểu cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, tín nhiệm của Ban Lãnh đạo và các đồng nghiệp; trong vai trò quản lý phòng có quy mô rộng hơn này, ông sẽ tổ chức, lãnh đạo phòng cũng như quản lý nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hóa và Tàu thủy trên toàn hệ thống một cách hiệu quả, tăng trưởng doanh thu, góp phần đưa các nghiệp vụ này trở thành một trong những nghiệp vụ trọng yếu của Tổng Công ty.