Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) vừa có tên trong Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam năm 2017 do Công ty CP báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) xếp hạng. Kết quả được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: năng lực và hiệu quả tài chính, uy tín truyền thông và sự hài lòng của khách hàng…Đây là lần thứ 2 liên tiếp PJICO có tên trong danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam do Vietnam Report bình chọn.

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu bảo hiểm gốc của PJICO ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2016; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ước đạt 92 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Với vị thế của mình, PJICO được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Fire & Marine Insurance Company (SFMI) quan tâm và lựa chọn làm đối tác tại thị trường Việt Nam. Việc SFMI tiến tới hoàn thành thủ tục để nắm giữ 20% cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của PJICO sẽ tạo nên bước ngoặt nâng tầm uy tín, vị thế của PJICO trong thời gian tới.