Tiếp theo các cuộc họp giao ban cụm Văn phòng Tổng Công ty & khu vực Hà Nội và cụm khu vực TP. Hồ Chí Minh & Đông Nam Bộ, ngày 14/7/2020, tại tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty PJICO tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm các đơn vị tại khu vực phía Bắc.

Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020 khu vực phía Bắc

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy, ngay từ những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm của toàn thị trường, đặc biệt một số nghiệp vụ như bảo hiểm hàng hóa, tàu thủy, tài sản kỹ thuật, xe cơ giới. Chỉ đến khi dịch bệnh được Chính Phủ Việt Nam kiểm soát hiệu quả, thị trường bảo hiểm mới bắt đầu phục hồi từ tháng 5/2020. Tốc độ tăng trưởng chung của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 ước khoảng 12% so với cùng kỳ 2019.

Mặc dù thị trường chung chịu ảnh hưởng lớn, nhưng với nền tảng là cơ chế kinh doanh, năng lực tài chính vững mạnh cùng định hướng phát triển dài hạn, PJICO đã đạt sự tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm 2020. Cụ thể, doanh thu bảo hiểm gốc 6 tháng đầu năm 2020 Tổng Công ty đạt mức tăng trưởng 24,6% so với cùng kỳ năm 2019 và gấp hơn 2 lần so với tốc độ tăng trưởng của thị trường, đạt 61% kế hoạch năm. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng cao nhất của PJICO trong vòng 15 năm trở lại đây. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng tương đương hoàn thành 74,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Trong 6 tháng đầu 2020, các đơn vị PJICO tại khu vực phía Bắc bao gồm các đơn vị từ Quảng Trị trở lên (trừ khu vực Hà Nội) đạt mức tăng trưởng doanh thu 13% so với cùng kỳ 2019, nhiều đơn vị hoàn thành trên 100% kế hoạch doanh thu 06 tháng. Bên cạnh đó, tỷ lệ bồi thường được kiểm soát ở mức tốt, giảm 24,8% so với cùng kỳ 2019.

Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, một trong những giải pháp PJICO đặt ra là tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt giám định bồi thường bảo hiểm ô tô; tiếp tục tận dụng tối đa các chương trình Sales contest nghiệp vụ Xe cơ giới, hàng hóa, tài sản kỹ thuật, Bancasurrance; mở rộng, phát triển mạnh kênh khai thác qua ngân hàng, các tổ chức tài chính…

Năm 2020, Tổng Công ty đặt mục tiêu về doanh thu là 3.468 tỷ đồng, lợi nhuận không thấp hơn 180,8 tỷ đồng, mức cổ tức dự kiến chi trả là 12%.