Ngày 02/7/2018, tại khách sạn Grand Tourane – Tp. Đà Nẵng, Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm”. Tham dự Hội nghị có toàn thể Lãnh đạo Tổng Công ty cùng các đơn vị thành viên trên toàn hệ thống.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc PJICO đã báo cáo công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm. Theo đó, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam năm qua tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt về mức phí, điều kiện điều khoản cũng như sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh là các công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài,… đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của PJICO. Tuy nhiên, với nền tảng là cơ chế kinh doanh, năng lực tài chính vững mạnh, cùng định hướng phát triển dài hạn của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, 6 tháng đầu năm 2018, PJICO đã đạt và duy trì tố đà tăng trưởng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 1.319 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP), tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 50% kế hoạch năm; lợi nhuận kế toán trước thuế ước đạt 87,6 tỷ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm 2018; doanh thu hoạt động đầu tư tài chính ước đạt 107,8 tỷ đồng, hoàn thành 54 % kế hoạch năm.

Tổng Giám đốc PJICO – Ông Đào Nam Hải báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh, Tổng Công ty có một số hoạt động đáng chú ý trong 6 tháng vừa qua về công tác quản trị như: Hoàn thành việc Golive toàn diện hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ Premia đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm gốc (Core Insurance) và tái bảo hiểm, góp phần giảm thiểu các rủi ro về quản lý cấp đơn, bồi thường, tái bảo hiểm, báo cáo phục vụ công tác quả trị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tái tục. Ngoài ra, Tổng Công ty đã bảo vệ thành công buổi đánh giá/làm rõ các báo cáo của tổ chức xếp hạng tín nhiệm A.M.Best, làm cơ sở cho việc tiếp tục đánh giá/phân tích của A.M.Best.

Ông Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT PJICO phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã biểu dương và khen thưởng một số đơn vị có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống học hỏi và phát huy những kết quả đạt được để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 trên các phương diện doanh thu, lợi nhuận, quản trị chi phí, công nợ, duy trì và củng cố nền tảng quản trị kinh doanh bền vững, an toàn, chuyên nghiệp.