Ngày 22/1/2018, tại khách sạn La Thành, PJICO đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2018. Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, có ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc; về phía PJICO, có Ban Lãnh đạo Tổng Cty, Trưởng/Phó các Phòng/Ban Văn phòng Tổng Cty, cùng đại diện các đơn vị thành viên trên toàn hệ thống.

       Ông Đào Nam Hải – TGĐ PJICO báo cáo kết quả kinh doanh 2017

Năm qua, vượt thách thức, PJICO đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 24% so với năm 2016 và được đánh giá thuộc Top cao trong khối các doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ trên thị trường hiện nay.

Năm 2017 cũng là năm ghi dấu ấn khi PJICO bắt tay hợp tác với cổ đông chiến lược Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI), tăng vốn điều lệ lên 887 tỷ đồng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới trong tương lai. Ngoài ra, trong năm này, PJICO tiếp tục được tổ chức báo cáo đánh giá (VNR) xếp hạng Top 5 doanh nghiệp Bảo phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam…

         Toàn cảnh hội nghị Tổng kết 

Để phát huy kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2018, PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng 8 – 10% doanh thu và 15% về lợi nhuận. Các nhóm giải pháp PJICO sẽ tập trung là nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu phương án tái bảo hiểm, lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả và hoàn thiện hệ thống nhân sự. Trong đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh, PJICO sẽ phát triển mạnh các sản phẩm bảo hiểm giàu tiềm năng, tăng cường khai thác, phát triển nhóm khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài, các kênh bán hàng xu thế như Bancassurance, online… Bên cạnh đó, cải thiện chất lượng công tác giám định – bồi thường, chú trọng chỉ tiêu đo lường thời gian đáp ứng, ứng dụng công nghệ, tăng năng suất lao động cũng như tiếp tục thúc đẩy công tác đánh giá xếp hạng tín nhiệm DN theo chuẩn quốc tế A.M.Best.