Ngày 18/1/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019. Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), có ông Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT; về phía PJICO, có ông Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT, ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc, cùng các thành viên Ban Lãnh đạo, đại diện các Phòng/Ban Văn phòng Tổng Cty, các đơn vị thành viên toàn hệ thống.

Ông Đào Nam Hải – TGĐ PJICO khai mạc Hội nghị và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Năm qua, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn đối mặt với nhiều thác thức như cạnh tranh gay gắt giữa các công ty bảo hiểm; các nhà tái bảo hiểm ngày càng thắt chặt điều kiện, điều khoản; xu hướng áp dụng công nghệ số hóa thay đổi dần ngành bảo hiểm truyền thống… Tuy nhiên, nhờ các chính sách kinh doanh bảo hiểm được hoàn thiện giúp thúc đẩy thị trường, PJICO đã vượt qua thách thức và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể, doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 2.770 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP) – tăng 11% so với năm 2017 và hoàn thành 106% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 175 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 12% so với năm 2017, và đây là năm thứ 5 liên tiếp PJICO hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận. Cơ cấu doanh thu bảo hiểm gốc theo nhóm nghiệp vụ chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Năm 2018 cũng là năm ghi dấu việc PJICO hoàn thành Golive toàn diện hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ Premia đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm; trong đó chính thức triển khai tích hợp, kết nối tự động phần mềm Premia – FTS của các nghiệp vụ Xe cơ giới, Tàu thủy, Hàng hóa. Đặc biệt, trong năm, PJICO đã được A.M.Best – tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm công bố mức xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt), năng lực tín dụng tổ chức phát hành bbb- (Tốt), triển vọng nâng hạng của cả hai chỉ tiêu là ổn định. 

    Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy kết quả đã đạt được năm qua, năm 2019, PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả, trong đó tổng doanh thu bảo hiểm gốc kỳ vọng đạt 2.913 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 185 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức tối thiểu 12%. Ngoài ra, một số mục tiêu trọng tâm PJICO đặt ra như tập trung phát triển và ứng dụng công nghệ số hóa vào các hoạt động kinh doanh bảo hiểm; duy trì, cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M.Best…

       Ông Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu chỉ đạo

Cũng tại Hội nghị, đại diện cổ đông sáng lập, cổ đông lớn Tập đoàn Petrolimex – Ông Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT ghi nhận kết quả PJICO đạt được đã đóng góp tích cực cho sự phát triển chung Petrolimex, đồng thời khẳng định Tập đoàn luôn ủng hộ và hỗ trợ PJICO về mọi mặt. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đề nghị PJICO tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên nghiệp hóa công tác giám định, bồi thường; tạo mọi điều kiện, nguồn lực,… cho các đơn vị thành viên có đủ sức cạnh tranh trên thị trường; cũng như có chế độ đối với người lao động chất lượng cao.

       Ông Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT PJICO phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Ban Lãnh đạo PJICO, Ông Đinh Thái Hương – Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Petrolimex và thể hiện sự quyết tâm, phấn đấu của tập thể CBNV PJICO sẽ hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2019 trên các phương diện doanh thu, lợi nhuận, quản trị chi phí,…