Ngày 02/02/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại khu vực TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm, chiến lược trong kế hoạch kinh doanh của PJICO, bởi đây được coi là thành phố năng động, kinh tế, chính trị, văn hóa phát triển sôi động bậc nhất của cả nước. Năm 2017, PJICO Sài Gòn, Gia Định, Bến Thành và Đông Sài Gòn đã cố gắng, nỗ lực hết sức và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao, đóng góp không nhỏ vào thành công chung của Tổng Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng Công ty ghi nhận thành tích năm vừa qua của các đơn vị, bên cạnh đó cũng đặt ra những chỉ tiêu tài chính, giải pháp cụ thể để các đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2018. Đó là: Tập trung khai thác các nghiệp vụ mũi nhọn như xe cơ giới, sức khỏe, tài sản, kỹ thuật, hàng hóa…, mở rộng mạng lưới phân phối khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ giám định bồi thường, và ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt xu hướng Insurtech vào các hoạt động kinh doanh Bảo hiểm….

Trước đó, ngày 31/01, PJICO cũng đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại khu vực Hà Nội.