Tiếp nối thành công khóa tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, từ ngày 20 – 23/8/2019, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)  tổ chức Khoá số 2 cho các cán bộ khu vực từ Quảng Nam xuống phía Nam.

Ông Bùi Văn Thảo – Trưởng phòng Bảo hiểm Hàng hóa khai mạc khóa tập huấn

Tại buổi khai mạc khóa đào tạo, Ông Bùi Văn Thảo – Trưởng phòng Bảo hiểm Hàng hóa phát biểu “Ban Lãnh đạo Tổng công ty rất quan tâm, sâu sát đến công tác đào tạo con người. Xác định yếu tố con người là nền tảng, cốt lõi tạo ra giá trị, thương hiệu PJICO, bởi vậy Tổng Công ty đã thiết kế, xây dựng nội dung đào tạo một cách phù hợp cho 02 khóa tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải này”.

Khóa đào tạo với mục đích giúp các cán bộ cập nhật, trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Chương trình đào tạo diễn ra trong vòng 04 ngày, bao gồm hai nội dung đào tạo về nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hóa và nghiệp vụ bảo hiểm Tàu thủy.