Ngày 27/02/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) phối hợp cùng trường Đại học Andrews (Hoa Kỳ) thông qua cơ sở liên kết tại Việt Nam tổ chức khóa học ngắn hạn về Kỹ năng Marketing và bán hàng cho cán bộ cấp chuyên viên Tổng Công ty.

Ông Phạm Thanh Hải – P.TGĐ PJICO khai mạc khóa học

Nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nội dung khóa học ngắn hạn về “Kỹ năng Marketing và bán hàng” cho cán bộ cấp chuyên viên Tổng Công ty được tập trung vào 3 chuyên đề lớn: Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị theo mục tiêu, Kỹ năng bán hàng và Marketing; Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và các chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các giảng viên trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.

Tiến sĩ Trần Đoàn Kim – Đại diện trường Đại học Andrews tại Việt Nam phát biểu.

Toàn cảnh khóa học “Kỹ năng Marketing và bán hàng” đợt 1

Với phương châm giáo dục con người là nền tảng, cốt lõi tạo nên giá trị thương hiệu cho PJICO, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty luôn quan tâm đến việc đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ đang công tác, đặc biệt cán bộ cấp chuyên viên Tổng Công ty. Khóa học với mục đích trang bị kiến thức, giúp đội ngũ cán bộ Tổng Công ty nâng cao năng lực trong việc lập kế hoạch, chăm sóc khách hàng, marketing, bán hàng nói chung và áp dụng vào các nghiệp vụ của PJICO nói riêng. Khóa học là cơ hội để cán bộ tại các Phòng/ban nghiệp vụ trao đổi, chia sẻ với giảng viên, đồng nghiệp về kinh nghiệm và làm việc với nhau nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Đây là một trong những khóa học đầu tiên trong tổng thể kế hoạch đào tạo của PJICO trong năm 2019.

Trước đó, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex cũng phối hợp đại học Andrews (Hoa Kỳ) thông qua cơ sở liên kết tại Việt Nam tổ chức khóa đào tạo MBA ngắn hạn cho cán bộ quản lý cấp trung Tổng Công ty từ ngày 18/02/2019.