Ngày 06/08/2019, tại tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) khai mạc Khoá hập huấn nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cho các cán bộ khu vực từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc.

Chương trình đào tạo diễn ra trong vòng 05 ngày từ ngày 06/8 – 10/8/2019, bao gồm hai nội dung đào tạo về nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hóa và nghiệp vụ bảo hiểm Tàu thủy.

Ông Bùi Văn Thảo – Trưởng phòng Bảo hiểm Hàng hóa khai mạc khóa tập huấn

Xác định yếu tố con người là nền tảng, cốt lõi tạo ra giá trị, thương hiệu PJICO, Ban Lãnh đạo Tổng công ty rất quan tâm, sâu sát đến công tác đào tạo con người. Khóa đào tạo với mục đích giúp các cán bộ cập nhật, trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt với các nghiệp vụ có tính phức tạp như nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hóa và nghiệp vụ bảo hiểm Tàu thủy.

Toàn cảnh khóa đào tạo

Khóa tập huấn thứ hai sẽ tiếp tục được tổ chức cho các cán bộ khu vực còn lại, dự kiến trong tháng 8 này.