Bảo hiểm tàu thủy

Bảo hiểm thân tàu biển

thantaubien1

STT

NỘI DUNG MÔ TẢ THÂN TÀU BIỂN
QUỐC TẾ

NỘI ĐỊA

1

Sản phầm Bảo hiểm thân tàu biển hoạt động tuyến quốc tế Bảo hiểm thân tàu biển hoạt động trong vùng biển Việt Nam

2

Quy tắc, điều khoản

2.1

Điều khoản chính Áp dụng điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu của Hiệp hội bảo hiểm London (I.T.C – 01/11/1995, hoặc  I.T.C – 01/10/1983), loại trừ 4/4 trách nhiệm đâm va Phần 1 – Quy tắc bảo hiểm thân tàu đối với tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam (ban hành theo QĐ số 455/QĐ-PJICO/2007 ngày 14/08/2007 của TGĐ), bao gồm:

ĐK A – BH mọi rủi ro đối với thân tàu, thuyền

ĐK B- BH tổn thất toàn bộ đối với thân tàu, thuyền

2.2

Một số điều khoản bổ sung –       Điều khoản loại trừ nhiễm phóng xạ, vũ khí hóa học, sinh học, sinh hóa và vũ khí điện từ

–       Điều khoản loại trừ tin tặc

–       Điều khoản loại trừ khủng bố

–       Điều khoản loại trừ rủi ro năng lượng hạt nhân hàng hải

–       Điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh, đình công

3

Đối tượng áp dụng Vỏ tàu

Máy tàu

Trang thiết bị trên tàu

Vỏ tàu

Máy tàu

Trang thiết bị trên tàu

4

Phạm vi bảo hiểm cơ bản

4.1

Rủi ro được bảo hiểm Rủi ro được bảo hiểm thông thường bao gồm nhóm các rủi ro chính trong hàng hải: chìm đắm, mắc cạn, cháy nổ, đâm va, tàu mất tích do mọi lý do, tàu hư hại do lỗi lầm của thủy thủ đoàn, … Đâm va; Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hay nổi trồi, cố định, cấu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng; Cháy nổ; Mất tích;

Động đất, sụt lở, núi lửa phun

Bão tố, sóng thần, gió lốc hay sét đánh

Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hay khi tàu đang neo đậu lên đà sửa chữa ở xưởng

Sơ xuất của thuyền viên

Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý (chỉ áp dụng DK A)

Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật gây ra (chỉ áp dụng cho DK A)

4.2

Một số rủi ro loại trừ –       Hành vi cố ý của người được bảo hiểm;

–       Chậm trễ;

–       Cũ kỹ, hao mòn tự nhiên, hư hỏng máy móc thông thường không

–       phải do hiểm họa được bảo hiểm gây ra;

–       Vi phạm cam kết về lai kéo tàu;

–       Vi phạm cam kết về bốc dỡ hàng ngoài biển từ một tàu khác hoặc

–       sang một tàu khác (trừ khi có thỏa thuận khác);

–       Chiến tranh;

–       Đình công;

–       Khủng bố hoặc bất kỳ hành vi của người nào có mục đích chính trị;

–       Nhiễm phóng xạ

–    Tàu thuyền không đủ khả năng hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định

–    Hành động cố ý của người được bảo hiểm

–    Vi phạm lệnh cấm hoặc hoạt động kinh doanh trái phép

–    Do cũ kỹ, hao mòn tự nhiên

–    Tàu thuyền nằm cạn do ảnh hưởng của con nước lên xuống

–    Thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do dùng bia rượu hoặc các chất kích thích.

–    Tàu thuyền không được neo đậu chắc chắn

5

Quy trình thực hiện hợp đồng

5.1

Nhận Yêu cầu bảo hiểm

 

Cung cấp giấy yêu cầu bảo hiểm

Cung cấp hồ sơ tàu, hồ sơ đăng kiểm, báo cáo tình hình tổn thất, tài liệu chứng minh giá tàu

Cung cấp giấy yêu cầu bảo hiểm

Cung cấp hồ sơ tàu, hồ sơ đăng kiểm, báo cáo tình hình tổn thất, tài liệu chứng minh giá tàu

5.2

Chấp nhận bảo hiểm và ký kết hợp đồng

 

Tiến hành kiểm tra tàu trước khi chấp nhận bảo hiểm

Cấp GCNBH thân tàu, Hợp đồng và các phụ lục (nếu có)

Tiến hành kiểm tra tàu trước khi chấp nhận bảo hiểm

Cấp GCNBH thân tàu, Hợp đồng và các phụ lục (nếu có)

5.3

Thu phí bảo hiểm Lập thông báo thu phí và cấp hóa đơn Lập thông báo thu phí và cấp hóa đơn

6

Phương thức áp dụng, tính phí bảo hiểm Giá trị bảo hiểm thân tàu được tính dựa trên căn cứ khai báo giá trị thực tế của vỏ, máy móc và các trang thiết bị hàng hải của tàu trên thị trường hoặc dựa trên thỏa thuận của Người được bảo hiểm và PJICO

NĐBH có thể tham gia bảo hiểm với số tiền thấp hơn giá trị thực tế của tàu, PJICO chấp nhận một trong hai hình thức sau:

–       Bảo hiểm rủi ro theo hình thức dưới giá trị

–       Bảo hiểm tổn thất toàn bộ

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Giá trị bảo hiểm thân tàu được tính dựa trên căn cứ khai báo giá trị thực tế của vỏ, máy móc và các trang thiết bị hàng hải của tàu trên thị trường hoặc dựa trên thỏa thuận của Người được bảo hiểm và PJICO

NĐBH có thể tham gia bảo hiểm với số tiền thấp hơn giá trị thực tế của tàu, PJICO chấp nhận một trong hai hình thức sau:

–       Bảo hiểm rủi ro theo hình thức dưới giá trị

–       Bảo hiểm tổn thất toàn bộ

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

 TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?