Bảo hiểm tàu thủy

Bảo hiểm thân tàu cá & Trách nhiệm dân sự chủ tàu cá

tauca1

Bảo hiểm thân tàu cá

Sơ lược về nghiệp vụ

       Tùy theo yêu cầu của người hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm (gọi tắt là người được bảo hiểm), PJICO có thể nhận bảo hiểm một hoặc cả hai loại hình bảo hiểm sau theo thời hạn.

      Thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, máy móc, thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…), Ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản.

Đối tượng được bảo hiểm

Các tàu cá được cấp phép hoạt động tại các vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

      Bảo hiểm cho tổn thất bộ phận hoặc tổn thất toàn bộ xảy ra đối với thân tàu cá được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:

      Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện trên bờ hoặc dưới nước,

      Mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ bom mìn và thủy lôi), cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng,

      Cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tổn thất cho tàu,

      Vứt bỏ tài sản khỏi tàu để cứu người và/hoặc cứu tài sản trên tàu trong trường hợp nguy hiểm,

      Mất tích

      Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh.

      Bão tố, sóng thần, gió lốc, sương mù.

     Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.

      Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được (nhưng không bồi thường chính bản thân nồi hơi, trục cơ hay những bộ phận khuyết tật gây ra tổn thất cho tàu, trừ trường hợp nồi hơi hay trục cơ bị tổn thất do một trong những hiểm họa được bảo hiểm gây ra).

      Sơ suất, bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người này không phải là Người được bảo hiểm;

      Các chi phí hợp lý khác theo quy định.

Đối tượng khách hàng

Các chủ tàu cá

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

      Giấy yêu cầu bảo hiểm

      Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện nghề cá.

      Giấy chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá (Sổ đăng kiểm tàu cá).

    Biên bản kiểm tra tàu khi giao nhận tàu hoặc biên bản kiểm tra từng phần của Đăng kiểm.

      Báo cáo tình hình tổn thất của tàu xảy ra trước khi yêu cầu bảo hiểm và đơn bảo hiểm cũ (nếu có).Tài liệu chứng minh giá trị của tàu (nếu có).

      Bảng kê khai chi tiết các ngư lưới cụ nhận bảo hiểm (nếu có).

Bảo hiểm Trách nhiện dân sự chủ tàu cá

 

Đối tượng được bảo hiểm

Các tàu cá được cấp phép hoạt động tại các vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam
Phạm vi bảo hiểm –          Những chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm theo luật định:

      Chi phí tẩy rửa lấm bẩn hoặc ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do lấm bẩn hoặc do ô nhiễm dầu gây ra.

      Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, trục vớt, di chuyển, xác tàu được bảo hiểm bị đắm (theo yêu cầu của cảng vụ hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương).

      Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn.

      Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

      Phần trách nhiệm pháp định mà chủ tàu phải gánh chịu do tàu được bảo hiểm gây ra làm

      Thiệt hại cầu cảng, đê đập, kè cống, bè mảng, giàn đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.

      Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác (không phải thuyền viên trên tàu được bảo hiểm).

–       Những chi phí mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường theo luật định đối với:

      Thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu được bảo hiểm.

      Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thủy thủ đoàn trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ theo qui định của Luật Lao Động.

–       Trách nhiệm đâm va: Bao gồm những chi phí phát sinh từ tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác, mà chủ tàu có trách nhiệm theo pháp luật phải bồi thường cho người khác trên nguyên tắc trách nhiệm chéo, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm về:

      Thiệt hại hư hỏng tàu khác hay tài sản trên tàu ấy.

      Chậm trễ hay mất thời gian sử dụng tàu khác hay tài sản trên tàu khác ấy.

      Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác hay tài sản trên tàu khác ấy.

      Trục vớt, di chuyển hoặc phá hủy xác tàu khác ấy.

      Thuyền viên trên tàu khác ấy bị chết hoặc bị thương.

      Tẩy rửa ô nhiễm do tàu khác ấy gây ra.

      PJICO nhận bảo hiểm cả trong trường hợp xếp, dỡ sản phẩm hải sản, hàng hóa hoặc nguyên vật liệu ở ngoài biển sang tàu khác hoặc từ tàu khác sang tàu được bảo hiểm.

Đối tượng khách hàng Các chủ tàu cá
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

      Giấy yêu cầu bảo hiểm

      Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện nghề cá.

      Giấy chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá (Sổ đăng kiểm tàu cá).

      Biên bản kiểm tra tàu khi giao nhận tàu hoặc biên bản kiểm tra từng phần của Đăng kiểm.

      Báo cáo tình hình tổn thất của tàu xảy ra trước khi yêu cầu bảo hiểm và đơn bảo hiểm cũ (nếu có).

 TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?