Bảo hiểm tàu thủy

Những bảo hiểm tàu biển PJICO cung cấp

NHÓM BẢO HIỂM TÀU BIỂN QUỐC TẾ
– (2101) Bảo hiểm Thân tàu biển quốc tế
– (2102) Bảo hiểm P&I tàu biển quốc tế
NHÓM BẢO HIỂM TÀU BIỂN NỘI ĐỊA
– (2201) Bảo hiểm Thân tàu biển nội địa
– (2202) Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển nội địa
NHÓM BẢO HIỂM TÀU THỦY NỘI ĐỊA
– (2301) Bảo hiểm Thân tàu thủy nội địa
– (2302) Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa
NHÓM BẢO HIỂM TÀU CÁ
– (2401) Bảo hiểm Thân tàu cá
– (2402) Bảo hiểm Ngư lưới cụ
– (2403) Bảo hiểm TNDS chủ tàu cá
NHÓM BẢO HIỂM RỦI RO NHÀ THẦU ĐÓNG TÀU
– (2501) Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu biển
– (2502) Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu thủy nội địa
– (2503) Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu cá
NHÓM BẢO HIỂM TÀU KHÁC
– (2901) Bảo hiểm vỏ container
– (2902) Bảo hiểm rủi ro bắt cóc và đòi tiền chuộc


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.