Sản xuất xăng dầu, khí, điện, đạm trong 2 tháng đầu năm 2023 đều tăng trưởng đã đưa tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ước đạt 125.600 tỉ đồng.

Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban điều hành sản xuất, kinh doanh tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 của PVN, 2 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác dầu thô đạt 1,7 triệu tấn, vượt 12,2% so với kế hoạch.

Đặc biệt, PVN có nhiều mặt hàng sản xuất vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, sản xuất điện đạt 3,63 tỉ kWh, vượt 13,4% so với kế hoạch, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2022. 

Sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn) đạt 1,13 triệu tấn, vượt 11,9% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng khí đạt 1,20 tỉ m3, vượt 11,1% so với kế hoạch. Sản xuất đạm đạt 306.700 tấn, vượt 10,3% kế hoạch, tương đương mức cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, chỉ tiêu tài chính của PVN đã vượt mức cao so với kế hoạch, dù giá dầu thô, sản lượng dầu thô khai thác đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, PVN có tổng doanh thu trong 2 tháng đầu năm ước đạt 125.600 tỉ đồng, vượt 24% kế hoạch.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, PVN nộp ngân sách khoảng 19.600 tỉ đồng (không bao gồm nộp ngân sách của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn), vượt 45% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ đạo nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh trong tháng 3, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc PVN, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo duy trì sản lượng khai thác dầu thô; tối ưu hiệu suất, công suất tại các nhà máy, phù hợp với các điều kiện kỹ thuật và gia tăng hiệu quả…

Đối với sản phẩm bón, ông Hùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đánh giá thị trường để giảm lượng tồn kho, tối ưu nguyên liệu sản xuất và hoạt động kinh doanh; tăng tỷ trọng sử dụng những dịch vụ trong ngành, đặc biệt là ở lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí…

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý các đơn vị tập trung triển khai xuyên suốt nhiệm vụ trong năm 2023: thúc đẩy các giải pháp để tăng tốc chuyển đổi số trong toàn PVN;  ứng dụng các công cụ, công nghệ số để dịch chuyển mô hình kinh doanh…

 Tác giả: Phan Hậu
Nguôn: thanhnien.vn