THÔNG BÁO

(V/v: Bán cổ phiếu của Công ty CP Thương mại và dịch vụ sửa chữa ô tô Petrolimex

do PJICO sở hữu)

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông báo bán cổ phiếu của Công ty CP Thương mại và dịch vụ sửa chữa ô tô Petrolimex như sau:

Tên cổ phiếu: Công ty CP Thương mại và dịch vụ sửa chữa ô tô Petrolimex

  • Địa chỉ: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
  • Số lượng đăng ký bán : 135.000 cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Giá khởi điểm : 12.000 đồng/cổ phiếu

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia mua cổ phiếu trên liên hệ với bà Hà Kim Anh (Phòng Tổng hợp) – Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex trước ngày 19 tháng 03 năm 2018.