Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông báo bán cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco như sau:

  • Tên cổ phiếu: Tổng công ty Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco
  • Địa chỉ: Số 58 Bạch Đằng – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
  • Số lượng đăng ký bán: 429.884 cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia mua cổ phiếu trên có thể liên hệ với bà Nguyễn Thúy Vân – Phòng Đầu Tư –  Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex trước ngày 20 tháng 11 năm 2017 – Điện thoại: 024.37760926 (máy lẻ 120).