Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc hủy ấn chỉ Bảo hiểm ô tô TNDS kết hợp TNNN và Bảo hiểm xe máy kết hợp, cụ thể:

Các loại Giấy chứng nhận (GCN) Bảo hiểm dưới đây cấp sau 0h ngày 01/01/2021 đều không có hiệu lực:

– GCN BH ô tô TNDS kết hợp TNNN (mã số: MS:01/A-20), có seri bắt đầu là “0………..” (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần “Số” trên GCN BH).

– GCN BH xe máy kết hợp (mã số: MS: 03/M-20), có seri bắt đầu là “0………..” (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần “Số” trên GCN BH).

Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ 0h ngày 01/01/2021. Trân trọng thông báo!