Công ty Bảo hiểm PJICO Trà Vinh trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm ô tô TNDS bắt buộc và TNNT, cụ thể:

  • Số lượng: 10 liên
  • Seris: Từ 90115831 đến 90115840
  • Nguyên nhân mất: Do sơ ý đánh rơi

     Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 24/08/2019. Công ty Bảo hiểm PJICO Trà Vinh không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.