Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy, cụ thể:

  • Số lượng: 01 liên
  • Seris: 91638262
  • Nguyên nhân mất: Do sơ ý đánh rơi

     Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 22/07/2020. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến ấn chỉ này.