Công ty Bảo hiểm PJICO Đông Đô trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm xe máy kết hợp theo TT22/2016/TT-BTC, cụ thể:

  • Số lượng: 10 liên
  • Seris: 406466 -> 406475
  • Nguyên nhân mất: Do sơ ý đánh rơi

     Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 26/08/2020. Công ty Bảo hiểm PJICO Đông Đô không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.