Công ty Bảo hiểm PJICO Cần Thơ trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm, cụ thể:

  1. GCN bảo hiểm ô tô TNDS & TNNN:
  • Số lượng: 10 liên
  • Seris: 23401 – 23410
  1. GCN bảo hiểm xe máy:
  • Số lượng: 25 liên
  • Seris: 1426431 – 1426450; 216006 – 216010
  • Nguyên nhân mất: Do sơ ý đánh rơi

     Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 31/08/2020. Công ty Bảo hiểm PJICO Cần Thơ không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.