Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm, cụ thể:

  1. GCN bảo hiểm ô tô TNDS & TNNN:
  • Số lượng: 10 liên
  • Seris: 2100524841-2100524850
  1. GCN bảo hiểm xe máy:
  • Số lượng: 25 liên
  • Seris: 2102367601-2102367625
  • Nguyên nhân mất: Do sơ ý đánh rơi

     Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 21/11/2021. Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.