Công ty Bảo hiểm PJICO Tân Bình Dương trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm, cụ thể:

Loại ấn chỉ: GCN bảo hiểm vật chất xe máy:

  • Số lượng: 520 liên.
  • Seris: 90000001 đến 90000005; 90000501 đến 90000550; 90000746 đến 90000750; 90005001 đến 90005005; 90005056 đến 90005065; 90005071 đến 90005080; 90005086 đến 90005100; 90005216 đến 90005250; 90005486 đến 90005625; 90005636 đến 90005715; 90005721 đến 90005725; 90005741 đến 90005750; 90005786 đến 90005790; 90006756 đến 90006760; 90010706 đến 90010750; 90019501 đến 90019510; 90019561 đến 90019630; 90019646 đến 90019660.
  • Nguyên nhân mất: Do làm thất lạc mất.

Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 9/7/2022.

Công ty Bảo hiểm PJICO Tân Bình Dương không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.