Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trân trọng thông bao đến Quý khách hàng về việc mất ấn chỉ bảo hiểm ô tô, cụ thể:

  • Số lượng: 30 quyển
  • Seris: Từ 00049001 đến 00049300
  • Nguyên nhân mất: Thất lạc trong quá trình vận chuyển

Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020. Tổng Công ty PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.